ת.ז
סיסמה
שמור סיסמה
שכחת סיסמה?

 


לב"ם - לקראת בגרות מלאה


תכנית לב"ם – לקראת בגרות מלאה הפועלת מספר שנים בבתי הספר במימון מלא של משרד החינוך, אגף א' חינוך על יסודי, ממשיכה לפעול לקראת מועד חורף תשע"ח.

לב"ם היא תוכנית שמטרתה הגדלת אחוז התלמידים המצליחים בבחינות הבגרות באמצעות גיוון שיטות הוראה ועבודה פדגוגית. 

התכנית מיועדת לתלמידי כיתות י"א , י"ב הניגשים לבחינות בגרות במועד חורף תשע"ח ותופעל בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה.

ויצ"ו  ו"אדיוסיסטמס"  חברו לצורך ביצוע איכותי של תוכנית לב"ם, על מנת לתת את המענה הטוב ביותר לתלמידים ולצוותי ההוראה בבתי הספר.


בברכת הצלחה,

צוות מינהלת תוכנית לב"ם
 
חדשות תם תהליך בניית הקבוצות באתר
נשלח דוח קבוצות ורשימת תלמידים למשרד החינוך
לא ניתן יותר למחוק קבוצות ולבנותן מחדש, לרבות שינויים ברשימות התלמידים ...
פותח ע"י